Kursy obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – informacje

Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych jest często nazywany kursem na nalewaki. Podczas całego szkolenia kursanci zdobywają niezbędną wiedzę, która następnie posłuży im w pracy. Ponadto szkolenie kończy się egzaminem państwowym, po zdaniu którego otrzymuje się odpowiednie uprawnienia. Więcej poniżej.

Napełnianie i opróżnianie cystern w Rzeszowie – dla kogo kurs?

Kurs ten przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowców cystern oraz pracowników stacji benzynowych, ale również dla pracowników baz paliwowych, którzy potrzebują nabyć umiejętności obsługi urządzeń do napełniania oraz opróżniania zbiorników transportowych paliwami. Kurs na napełnianie i opróżnianie cystern składa się z dwóch podstawowych części: teoretycznej oraz praktycznej i kończy się on egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Dozoru Nadzoru Technicznego. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje uprawnienia oraz zaświadczenia kwalifikacyjne z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Należy również podkreślić, że wydawane uprawnienia są bezterminowe.

Napełnianie i opróżnianie cystern Rzeszów – cele szkolenia

Głównym celem każdego szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz zapoznanie kursantów z obsługą urządzeń. Osoby przystępujące do kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznymi w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji urządzeń NO.

Główne założenia szkolenia obejmują znajomość poniższych zagadnień:
– wiadomości o właściwościach fizyczno-chemicznych towarów niebezpiecznych wg ADR/RID,
– szczegółowe informacje o towarach niebezpiecznych przewożonych w zbiornikach transportowych,
– dozór techniczny nad urządzeniami NO, a także nad zbiornikami transportowymi,
– rodzaje urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
– obsługa w/w urządzeń oraz czynności robocze i kontrolne,
– ogólne zalecenia bhp i ppoż, ochrona środowiska i udzielanie pierwszej pomocy.

Wymagania względem kursantów

Aby móc przystąpić do szkolenia należy spełnić kilka poniższych warunków:
mieć ukończone 18 lat,
posiadać wykształcenie min. zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego.

Ponadto należy zapisać się na konkretny termin kursu oraz uiścić opłatę.
Część teoretyczna kursu odbywa się w zazwyczaj w siedzibie firmy szkoleniowej, natomiast część praktyczna, czyli zajęcia oraz egzamin mają miejsce na terminalu wyposażonym w urządzenie NO.

Po zakończeniu kursu wynikiem pozytywnym można bez przeszkód napełniać i opróżniać cysterny na bazie paliw, opróżniać cysterny na stacji benzynowej, a także opróżniać cysterny u odbiorcy, np. na placu budowy.

Osoby nieposiadające jeszcze uprawnień do prowadzenia pojazdów, mogą skorzystać z kursu na prawo jazdy kategoria B

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.